Leveringsvoorwaarden

Als u een bestelling plaatst wordt u, nadat u de betaling heeft gedaan, per e-mail op de hoogte gesteld van de leverdatum en het dagdeel waarin wij langskomen. En heeft u een order met montage, wordt er door onze planning afdeling contact met u opgenomen om een leverdatum af te spreken.

Let op, u kunt uw order niet eerder in laten plannen, wij plannen uw order in op de eerst mogelijke datum.

De bezorging van uw bestelling vindt plaats op de afgesproken dag en dagdeel. Een specifiekere tijd kunnen wij helaas niet noemen in verband met verkeer, weer en mogelijke vertragingen afhankelijk van de grote van voorgaande leveringen. Door omstandigheden kan de bezorging ook buiten het genoemde tijdvak of een andere datum plaatsvinden. wij zullen er alles aan doen om in elk geval op de afgesproken datum te leveren.

Indien wij de bestelling niet op de afgesproken datum/tijd kunnen leveren of monteren, dan is hier geen coulanceregeling op van toepassing. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe lever- of montagedatum af te spreken. Wij adviseren dan ook geen monteurs in te huren op de dag of de dag na levering. Bij een bestelling met montage adviseren wij om geen andere werkzaamheden of afspraken binnen enkele dagen na de afgesproken datum in te plannen.

De levering

  1. Glazen Schuifwanden Outlet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. U geeft bij de bestelling een afleveradres op. Hier zal onze chauffeur op de afgesproken datum u bestelling afleveren. Indien de klant niet op afgesproken dag van bezorgen aanwezig is zullen de transportkosten extra doorgerekend worden.
  3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Glazen Schuifwanden Outlet voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen dan wel te leveren.
  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Glazen Schuifwanden Outlet. tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevindt nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer. Indien de chauffeur niet op de door de klant opgegeven locatie kan komen, dan lost de chauffeur op een locatie daar waar het wel mogelijk is zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres. Hiervoor kunnen wij geen verantwoording nemen
  6. Wij leveren u bestelling tot aan de deur. Onze chauffeur kan uw hulp bij het lossen van de bestelling goed gebruiken, Indien de vrachtwagen niet op het opgegeven adres kan komen lost de chauffeur zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres. Hier kunnen wij geen verantwoording voor nemen.

Bij aflevering van uw bestelling dient er een bevoegd persoon aanwezig te zijn die de aflever bon zal tekenen. Het tekenen hiervan is enkel voor de ontvangst. Dit geeft geen verdere verplichtingen of garantie aan deze persoon. De persoon die de aflever bon ondertekent, is wel verantwoordelijk voor de controle van de producten.

Indien u niet aanwezig bent, wordt de bestelling door onze bezorgers meegenomen, mits hier andere afspraken over zijn gemaakt. De levering wordt hierna opnieuw ingepland voor levering. Vanwege de aard van onze producten bieden wij de producten niet aan bij uw buren.

Controleer voordat u een product verwerkt of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Glazen Schuifwanden Outlet zo is geleverd: verwerk het product dan niet. Maak foto’s van het betreffende product en stuur deze naar klantenservice @glazenschuifwandenoutlet.nl.

Wij zullen op korte termijn een vervangend onderdeel of passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een product met een beschadiging of defect verwerkt, dan kunnen wij deze niet meer omruilen waardoor wij hiervoor geen oplossing kunnen bieden.

Beschadigingen glaspanelen binnen 24 uur melden

Indien u het defect pas constateert nadat de bezorger al weg is, verzoeken wij u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 24 uur per e-mail dit te melden. Monteer het product niet. Indien u alsnog de glasplaat met een beschadiging of defect monteert, dan kunnen wij hier geen omruiling meer voor aanbieden. Ook heeft u geen aanspraak op een coulanceregeling.

Uw bestelling herroepen/retourneren:

  1. U kunt uw producten binnen 14 dagen na ontvangst herroepen/retourneren. Als u gebruikmaakt van dit herroepingsrecht, kunt u uw bestelling binnen 14 dagen als retour aanmelden door een mail te sturen naar klantenservice @glazenschuifwandenoutlet.nl
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in punt 1 bedoelde melding, zendt u het product terug. Mocht u de producten door ons willen laten ophalen dan dient u dit tijdens de herroeping, zoals in punt 1 genoemd, te vermelden. Het retourneren van producten is gratis. In dit laatste geval regelen wij de retourzending van de goederen en wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van de datum dat wij uw retourzending af komen halen. U neemt als consument in ieder geval de terugzendtermijn in acht als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Op maat gemaakte producten zijn alle producten die aan de hand van klant specifieke maten geproduceerd worden.

U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van een geschikte plek om de producten neer te leggen/zetten. Dit betekent dat de plek vrij moet zijn van obstakels en dat er voldoende ruimte is om de producten neer te zetten.

Bij de levering van glazen schuifwanden, dient u voor een bok of bijvoorbeeld houten latten te zorgen waar het glas op geplaatst kan worden door de chauffeur en uzelf. Indien u niet zorgt voor een geschikte plek, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die hier het gevolg van zijn.

Glasplaten mogen niet liggend getild of opgeslagen worden. Dit om puntbelasting te voorkomen waarbij het glas kan springen. Gebruik glasdragers met een minimale draagkracht van 75 kilogram per zuiger om het glas gemakkelijk te verplaatsen met de minste kans op schade.

Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering. Stormschade zoals bijvoorbeeld het vallen van een baksteen op een product valt buiten de garantie. Indien de bestelling niet door Glazen Schuifwanden Outlet is geplaatst, dan dient u de herstelwerkzaamheden door de partij te laten verzorgen die uw bestelling heeft gemonteerd. Glazen Schuifwanden Outlet voert herstelwerkzaamheden enkel uit op bestellingen die zijn gemonteerd door ons. De benodigde onderdelen voor de herstelwerkzaamheden kunt u los bestellen via klantenservice @glazenschuifwandenoutlet.nl. Geef door welke onderdelen u graag wilt bestellen. Wij zullen hier dan een bestelling voor aanmaken. Indien wij de herstelwerkzaamheden uitvoeren, zullen de monteurs de bestelde producten op de dag van de werkzaamheden meenemen. Worden de herstelwerkzaamheden niet door ons uitgevoerd, dan kunt u de producten zelf laten leveren.

Indien u de montage van uw bestelling zelf verzorgt, houd er dan rekening mee dat bepaalde onderdelen zwaar kunnen zijn. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust per e-mail contact met ons op. Stuur uw e-mail naar klantenservice @glazenschuifwandenoutlet.nl