De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

De klant kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of een van bijgeleverde toebehoren:

1. volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties)
2. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties)
3. een persoonlijk karakter hebben
4. van persoonlijke aard zijn
5. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (betonproducten)
6. zich niet meer in de originele verpakking bevinden
7. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd
8. niet meer compleet zijn
9. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn of (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.
10. indien de retour termijn van 5 dagen is verlopen.